Vevnica


Vabilo

Od razpisane ture sem naredil samo prvi del razpisa - Vevnico, saj
nam jo je zagodlo vreme. Ko smo počivali na Trbiškem bivaku, se je
ulila ploha in tako smo vseh 16 udeležencev ture prevedrili v njem.
Zlilo se je, nadaljevali smo v strmino za bivakom, dogovorili pa
tudi, da bi v kolikor se zopet pojavi dež, obrnili in po najkrajši
poti odšli v dolino - po isti poti kot smo prišli, saj nam je bila
poznana. Strahovi so se uresničili, zopet ploha in gosta megla! Večji
del skupine z vodnikoma na čelu je odšel po isti poti nazaj, s čemer pa se
g.Primožič ni strinjal in je odpeljal manjšo skupino dežju in megli
neznanemu naproti. Ker pa nesreča nikoli ne počiva, velja isto tudi
za srečo in tako se je izkazalo, da je bila druga ploha tudi zadnji
dež ta dan. Tega smo bili veseli vsi, mi, ki smo se kjlub skrajšani
turi nahodili 13 ur in pol, kakor skupina ki je nadaljevala turo po
razpisu, in so se vrnili k avtobusu ob 23 uri - 16 ur po začetku
hoje.

Pa si oglejmo slike s znamenite poti na Vevnico - VIA DELLA VITA (Pot življenja)