Po Žerdonerjevi poti
"Brzi" iz Velenja, slovensko transverzalo od Maribora pa do Ankarana
je prehodil le v 17 dneh!