Mariborska in Ruška koča
















Ob 9:30 - domiselna rezervacija


















13:00 - ljudje začuda upoštevajo rezervacijo


















15:00 - svojo rezervacijo je nekdo izkoristil