Priprava na srečanje planincev Pošte in Telekoma na Mozirski koči