Šmohor, Malič in Gozdnik


















































Kam?


























Ni meja za človeški pohlep - žalostne podobe izropanega Gozdnika