Obir


Vabilo


Ob poti domov smo se ustavili tudi na Junski gori. Franja mi je prijazno poslala spodnji prispevek:
JUNSKA GORA ali HEMMABERG (834 m), kjer je cerkev sv. Heme iz leta 1500. Sv. Hema ali Ema je izhajala iz rodbine Breško-Selških grofov, rodila pa se je okoli l. 973. Naselje na gori je bilo že naseljeno v 5. stoletju. Arheologi so odkrili naravnost senzacionalne ostanke iz pozne antike in zgodnjekrščanske dobe. Kompleks obsega 5 zgodnje krščanskih cerkva, kateri ostanki so restavrirani. Nastaale so na kraju, kjer je že v predirmskem času stalo keltsko svetišče. Tja so se zatekli prebivalci Juenne v času preseljevanja narodov, po priselitvi Slovanov pa je gorsko naselje spet propadlo. Poleg cerkve je bilo odkritih pri izkopavanjih tudi krstilnica, cisterna za vodo, prenočišče za romanje. V skalni jami pod Hemino cerkvijo je skrita Rozalijina kapela. Voda, ki tu vre iz skale je bila za naselje življenjskega pomena, ljudstvo pa ji še danes pripisuje zdravilno moč za oči.
V Globasnici smo si ogledali, kaj lahko ustvari človek z veliko denarja in malo domišljije
Srednjeveški grad iz 80 let dvajsetega stoletja!
Hvala Franji za kratek opis:
GLOBASNICA: Že v rismkih časih je tu tekla cesta, ki je povezovala Gosposvetsko polje s Celeio. Antično preteklost Globasnice izpričujejo trije rimski stebri pred poštnim uradom. ter muzej v stari ljudski šoli, kjer so najdbe z gore sv. Heme. Nekaj najdb je pred muzejem na prostem. V Globasnici je tudi grad ELBERSTEIN, katerega je lastnik, ki v njem prebiva tudi obnovil. Tu je tudi spomenik slovenskemu ljudskemu pevcu in pesniku Francu Lederju . Lesičjaku. V kraju je cerkev sv. Marije in kostnica.