Po kozjanskih sadovnjakih


Vabilo


Kozje


Najprej kavica


Ogled znamenitosti kraja
Dober znak - zapornika sta prešerne volje!
Znemenite "klanferce", po karetih je dobila ime celo sorta jabolk


Zagorje


Znamenita Lurška jama
Ubrani glasovi pevcev so zapolnili vsak kotiček jame
Cerkev Sv.Marije v Zagorju


Tudi tukaj so se naši pevci izkazali


Očitno je nekatere pridiga dolgočasila


Pilštanj
Po grajski poti
Gruska, znana tudi po Gruski jami


Pa zopet v Kozjem


Ko smo napolnili naše želodčke, je pa potrebno urediti papirologijo


Obljubili smo, da se še vidimo!