Dovžanova soteska

Pogledat smo šli Dovžanovo sotesko in Tržič.


Pogorišče v Medvodju


Tržič
Znameniti zmaj iz petelinjega jajca


Cveto v lovu za "kešekom".


Očitno ga je našel!