Hom nad Konico


Vabilo

Zadnji izlet planinskega društva Pošte in Telekoma na Hom nad Košnico.


Začetek na Špici


Anski vrh


Nasad tujerodnih pavlovnij


A bi šli v breg ali ne?
Vrh Homa nad Košnico
Kdorkoli vabi - čestitke!


Naravno božično drevesce.
Le kaj razmišljajo ljudje?


Smeri Šoštanja se res ne da zgrešiti!


Pa smo nazaj!