Kamnik


Vabilo

Podali smo se na naravovarstveni izlet na Kamnik. Delček pestre flore smo tako lahko občudovali tudi mi.
Upam, da sem rožice pravilno poimenoval, ampak, saj veste, kdor dela greši in vesel bom, če me bo kdo opozoril na morebitno napako.


Pohod smo začeli na sedlu med Homom in Kamnikom
Kamnik je rezervoar pitne vode, ki jo domačini s pridom izkoriščajo.
Kamnik opraviči svoje ime s strmimi, odsekanimi skalami.


Posledica ogromne vlage so tudi tele gobice na razpadajočem deblu.
Navadna preobjeda
Posušeno orlovo praprot ljudje uporabljajo za lajšanje revmatskih težav


Ko trpežna srebrenka (Lunaria rediviva) dozori, naredi prav lepe srebrne cekinčke
Ko je domačin pokazal roge, smo jo urno ucvrli naprej!


Žal avrilkjevih cvetov nismo videli
Srčastolisna mračica


Alpski šetrajnik (Acinos alpinus)
Navadno sončece
Materina dušica
Tomasinijeva popkoresa
Zlato jabolko ali krajnska lilija


Travnolistna perunika (Iris graminea)


Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)
Kopitnik je tudi raj za plezalce
Jajčastolistni muhovnik (Listera ovata)


Posebnost navadnega kopitnika je v tem, da ima cvetove pod listi na tleh. Oprašujejo ga muhe in mravlje, katere tudi raznašajo semena.
Odcvetelo tevje
Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)


Ranjak (Anthyllis vulneraria). Zdravilno moč sem izkusil tudi sam, ko mi je v parih dneh očistil in pozdravil zagnojeno ureznino.
Analizo smo naredili na domačiji Sandl.