Krašnji vrh


Pred kulturnim domom v Metliki


Srečali smo lokalne planince, kateri so mam pomagali z nasveti.


Tukaj zori kruh


Cela mlaka prekrita z lokvanji