Bohor

Vabilo

Srečanje planincev SMDO na Bohorju.


Sedlarjevo


Pilštanj, kjer bomo začeli krajšo varianto pohoda