Ivan Pinter

Ivan Pinter


Slovo od prijatelja Ivana, dolgoletnega oskrbnika planinske postojanke na Homu, člana UO PD, četrtkarja PD Zabukovica.

Fotografije avtorjev:

Lidija Tamše
Boris Luka Lukanc


Žalni govor ob žari