Srečanje sestričen in bratrancev Lesjakovih


Prihod na prijazno domačijo sestrične Irene na Frankolovem


Skupinska slika udeležencev srečanja


Sestrične in bratranci Lesjakovih, od leve: Matjaž, Jožica, Irena, Jelka, Stane, Darinka,
Bogdan, Sonja, Martin. Manjkajo: Nada, Danilo, Dušan in Brigita


...in naši sotrpini, kateri nam pomagajo skozi življenje


Pogovor ob obloženi mizi