Brdo pri Kranju

Obisk Brda pri Kranju na zadnji dan odprtiv vrat.


Še dovolj prostora za parkiranje
Hotel Brdo v prenavljanju


Kongresni center


Kavarna
Paviljon z vinoteko


Zoisova lipa je najstarejše drevo v parku
Ni potrebe za prepoved skakanja na glavo v bazen!


Desno nad streho paviljona Hudičev boršt


Zbirka kipov
Večnamenski športni objekt


Čmrljak
Rododendron


Golf na Brdu


Storžič v daljavi
Upravna stavba NZS
Vadbišče za golf


Koča Jezero
Tudi taka drevesa so na posetvu


Parkirišče popolnoma zabito...


...parkira se tudi na zelenici...


...redar pa mora usmerjati promet