Mrzlica


Martin!

Pošiljam Ti nekaj slik s podelitve priznanj 66. udeležencem za prehojeno
obhodnico "Križem kražem po Posavskem hribovju", ki je bila v nedeljo, 4. 6.
2006 v planinskem domu na Mrzlici.

Lep planinski pozdrav,

Franci Hovnik