Čisti vrh

Čisti vrh- kopast razgledni vrh v senci severne stene Lepega špičja