Triglav

Triglav iz Kota :
1.skupina iz Kota in sestop na Dolič
2. skupina čez Vrbanove špice in sestop čez Plemenice
3.skupina iz Kota in sestop čez Hribarice

Pozdrav, JANA