Očistimo Slovenijo

Akcija je potekala tudi v naši vasi, večinoma je šlo za gospodinjske odpadke stare več kot 30 let, dobro zatlačene v gozdne jarke, iz časov ko še ni bilo organiziranega odvoza odpadkov. Nismo odstranili vseh, vseeno pa je to dober začetek, nasvidenje na naslednji akciji.
Lep pozdrav !
Mirko