Prestreljenik

Iz prevala Neveja, leva pot (636). Koča Petra Skalarja je zaprta, žal to ni navedeno na številnih oznakah ( do 7 oznak na treh metrih).
Lep pozdrav!
Mirko