Raduha

Od Radušnika (markacije redek pojav), preko planine Arta, Raduha, Koča na Loki.
Lep pozdrav!
Mirko