Veliki Travnik

Veliki travnik ali Turnovka (1637 mnv), od Purkata.
Lep pozdrav!
Mirko