Kal

Kal (2001 m)- onstran prevala Velikih Vrat, osamljeni del Julijcev med velikimi belimi ploščadmi kraških škrapelj