Stenica

lep pozdrav

Stenica vrh nad krajem Frankolovo.
Celje-Frankolovo-pred kamnolomom zavijemo levo za Beli potok,kjer parkiramo.Sledimo poti,ki je zelo dobro markirana.

Bojan Leskovšek in Srečko Diacci