HALOŠKA POT

16.11.2011

PD ZZV Celje

 

Slepa deklica na Ptujski  gori - ljudska govorica je ohranila legendo,

 ki pravi, da je na Vurberku živel bogat grof, ki je imel le enega

 otroka, slepo hčerko. Žalostni starši so prosili Marijo za pomoč.

 

 

 

Ko so nekoč vsi v družini goreče skupaj molili k Mariji, je slepa deklica zagledala pred

 seboj luč. Odprla je oči in spregledala.

 

Prosila je starše, naj jo zapeljejo na kraj, kjer je zagledala svetlobo. Prišli so na goro,

kjer je takrat stal križ.

 

Deklica pokaže kraj in pravi, daje na tem mestu videla luč. Hvaležni

 oče se je odločil, da na tem kraju postavi veliko cerkev.

 

Tako je nastala ptujskogorska cerkev in romarski kraj.

 

Cerkev je bila zgrajena ob koncu 14. stoletja in v začetku 15. stoletja.

 

Ptujska gora je »pesem slovenske gotike«

 

Radovedne lame

 

Jesenske barve kar žarijo v soncu ….

 

Pobeljene senčne strani z injem

 

Ime HALOZE – najbolj razširjena razlaga je, da gre za izpeljanko iz staroslovenske

 »HALONGE« - gričevnat svet.

 

Na Haloški poti si vzemite čas in hodite s posluhom za krajino in ljudi….

 

Prst je peščeno ilovnata – laporji in peščenjaki.

 

Izredno razgiban teren so izoblikovali razni potoki, potočki,

 pritoki….

 

Janški vrh

 

Cerkev Janeza Krstnika na Janškem vrhu – 461 m

 

Treba se je povzpeti iz dolin na bregove - med vinograde….

 

 

Malica pod brajdo

 

Na zdravje! – z dobrim haloškim vinom

 

Ptujska gora z Janškega vrha

 

 

 

 

Mimo zapuščenih haloških hiš

 

Po gozdni poti na debelo nastlani z listjem

 

 

Kot bi hodili po zlati preprogi….

 

 

 

 

 

 

 

Med vinogradi in vikendi….

 

 

Stare in razpadajoče pristave…

 

 

 

Na gričku hiška stoji, naokrog pa vinogradi

 

Na prodaj je tu marsikaj – le srce haloško ne!

 

 

Kot v raju – a le malokdo ve, kako težko si je tu zaslužiti kos kruha!

 

 

Na hribčkih zidanice….

 

 

Začasni muzej

 

 

Grič pri griču…..

 

Iz značilne haloške hiške so napravili to…. In to naj bi bil v prihodnje muzej?!

 

Spravljeni in shranjeni stari predmeti v začasnem muzeju.

 

 

 

 

 

 

To so haloški vikendi, v katere ljudje vložijo svoje delo,

 trud, energijo, prosti čas ter predvsem dušo…

 

 

 

 

 

Gorca

 

 

Jeseni, ko listje porumeni, so gorice z zlatom okrašene…

 

Kar steklenico je pristavil, da bo vino kar teklo v njo…

 

 

Sladko grozdje!!!

 

 

Cerkev Sv. Trojica na Gorci

 

 

Paviljon med trsi

 

 

Ob ribniku Podlehnik

 

 

 

Zavzeta fotografska poza…

 

 

 

 

Vukova domačija

 

 

 

Vrt z zelišči ob hiški

 

Prikaz načina bivanja in življenja v Halozah pred 100 leti.

 

 

Izletniška kmetija pri Darinki Kodrič

 

Po obronkih okrog domačije se pasejo jeleni in damjaki…

 

Okusno pravo domače kosilo

 

Pri Darinki nam je Jožica zaigrala na harmoniko

 

 

 

Tudi zaplesali smo …

 

 

Poizkušnja v kleti pri Darinki

 

 

Takole pa je, če se v kleti preveč dolgo zadržiš….