PEČ – TROMEJA

9.4.2011

PD ZZV Celje – sekcija Piramida

V Ratečah – priprave na pot

 

Že od tod občudujemo razgled in s soncem obsijane Julijce

 

Franjo se nastavlja jutranjemu soncu

 

Kraj Rateče se prvič omenja leta 1385.

 

Nekje v okolici Rateč je nastal v drugi polovici 14. stol. Rateški ali Celovški rokopis.

 

Postanek pred odcepom proti Domu na Tromeji.

 

Original rokopisa hranijo v Celovcu, kopije pa so na ogled v cerkvi Sv.Tomaža v Ratečah.

 

Rokopis je eden izmed štirih najstarejših zapisov v slovenskem jeziku in zato

 pomemben zgodovinski pomnik slovenskega naroda.

 

Zasanjan s svojim fotoaparatom…

 

Pot se nadaljuje po gozdnem kolovozu rahlo navzgor….

 

Tu se pa strmina postavi pokonci…

 

Benjamin jo korajžno, brez težav maha navzgor…

 

Nagrada po strmini je ta čudovita pot med smrekami – kot v pravljičnem gozdu

 

V Ratečah naj bi bilo hranjenih več črnih kuhinj.

 

Kajžnikova hiša je opremljena z muzejsko zbirko in predstavlja

 etnološko dediščino Rateč.

 

… in že je pred nami Dom

 

Na višini 1145 m – bivša karavla.

 

.. s soncem obsijana

 

Travnik je posut z belim žafranom, imenovan tudi nunka in se razlikuje od

pomladanskega žafrana.

 

 

Karolina v zamaknjeni fotografski pozi…

 

Počitek na soncu pred Domom…

 

.. kar težko se je odpravit naprej.

 

Potrebno se je okrepčat pred vzponom na vrh.

 

Pot proti vrhu Peči ali Tromeje poteka v okljukih, deloma skozi gozd deloma pa

 skozi poseko ob meji z Italijo.

 

Odpira se vedno lepši razgled …

 

Pohodnik postoj in poglej!!!

 

Iz Rateč do vrha je 639 višinske razlike

 

 

Pogled na Tamar, Julijske Alpe, Ponce….

 

Ponce, Mangrt…..

 

Priljubljena izletniška točka Slovencev, Avstrijcev in Italijanov

 

Na daleč je Tromeja prepoznavna po dveh televizijskih stolpih

 

Na vrhu je obelisk Šrija Činmoja, duhovnega vodje, ki meditira za mir v svetu

 

Na vrhu je tudi spomenik prijateljstva gasilcev treh dežel.

 

Avstrijci so postavili znamenje na stičišču teh dežel in treh jezikovnih

 skupin: slovanske, germanske in romanske.

 

Navadni volčin

 

Ob vikendu na italijanski strani – postavljen v samoti in v raju…

 

Ostanki iz vojne?!...

 

Gorska studenčnica se prileže…

 

Planina pri kapelici Marija Snežna

 

 

Marija Snežna je skrita med smrekami in se je s poti sploh ne vidi

 

 

Brane se preizkuša v lokostrelstvu!?!

 

Gozdna pot  proti Ratečam

 

 

Še čez travnik…..

 

.. in že smo v Ratečah, pri cerkvi Svetega Duha, ki stoji na slikoviti legi vrh

 griča. Ima zvezdasto rebrasto obokan prezbiterij iz zgodnjega 16. stoletja.

 

Naša Majda je imela rojstni dan….

 

Ogled Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani

 

Nič si nista podobna….ali pa?!

 

Razstavljeni predmeti iz stalne muzejske zbirke

 

 

Prva muzejska zbirka je bila že zbrana v Mojstrani 1984

 

Več kot 1.000 strokovnih in leposlovnih enot,hranijo se vse številke

 Planinskega vestnika, klasična dela slovenske planinske zgodovine (Kugy,

 Kunaver, Lovšin, Tuma, Mlakar, …) številne publikacije slovenskih planinskih

društev (zborniki), priročnike, …

 

Temeljni kamen za muzej je bil položen leta 2007

 

Slovenski planinski muzej bo s svojo zgodovinsko pripovedjo o delovanju Slovencev v

domačih in tujih gorah ter prikazom lepot in vrednot gorskega sveta trajno

 ohranjal pomen planinske tradicije slovenskega naroda.

 

Leta 2008 ustanovitev fundacije Ustanove Avgusta Delavca, ki bo zbirala manjkajoča

 sredstva za izgradnjo in delovanje muzeja.

 

V improviziranem bivaku v času nevihte ….

 

Muzejska zbirka v kletnih prostorih

 

 

 

7. avgusta 2010 je bil muzej slovesno odprt.