Boskovec

23.2.2012 Krožna pot Šmihel nad Mozirjem - Boskovec 1587m - Smrekovec - Kramarica - Šmihel