Julijci

Andrej Pasar
11.8.2012 - Kranjska Gora
12.8.2012 - Mojstrana - Krma - Bohinjska vratca 1973m - Vernar 2225m - Vodnikov dom - Dolič
13.8.2012 - Dolič - Triglav 2864m - Dolič - Kanjavške police - Vodnikov vršac 2186m - Prehodavci
14.8.2012 - Prehodavci - Hribarice 2333m - Mišelj Konec 2453m - Planika - Krma