V šestih dneh po SPP

V šestih dneh po SPP

V počastitev 40.obletnice Savinjske planinske poti

PD Zabukovica je dostojno počastila 40.obletnico Savijske planinske poti. V ponedeljek 15.10. se je skupina osmih pohodnikov podala na to zanimivo pot, hodili so šest dni nepretgoma in prehodili celo prvotno trasirano SPP.

15.10.2012: Hom - Šmohor
16.10.2012: Šmohor - Šentjur
17.10.2012: Šentjur - Gora Oljka
18.10.2012: Gora Oljka - Vransko
19.10.2012: Vransko - Marija Reka
29.10.2012: Marija Reka - Hom