Krn

Iz dopustovanja v Soči na Krn in Batognico, lep pozdrav!
Mirko &Olgi