Koča pri Jelenovem studencu

KOČA PRI JELENOVEM STUDENCU 18.8.2012