Velikonočnica na Ponikvi

Na rastišču Boletina pri Ponikvi so velikonočnice v polnem razcvetu. V.Logar