Bobotov Kuk

Andrej Pasar
2013.10.8.- Crno jezero - Bobotov kuk 2523m - Bezimeni vrh 2487m