Mrzla gora

3.7.2013 Frischaufov dom - Hudi prask - Mrzla gora 2203m - Mrzli dol - Okrešelj