Veliko Kozje

28.3.2013.- Obrežje pri Z.Mostu - Čelovnik - Koprivnica 825m - Planina 926m - Veliko Kozje 987m - Mrzla Planina - Ćelovnik