Kalnička gora

Vratno-Skrinja(504m)-Obelisk-Grad Kalnik-Planinski dom Kalnik-Pot 7 Zubi-Vranilac(643m)-Pusta Barbara(460m-Grad Mali Kalnik)