Fričev vrh

FRIČEV VRH 881m

Iz Mislinje mimo Sv.Vida in Sv.Rupreta na Fričev vrh, Časov vrh, Črepič in spet v Mislinjo.
Pozdrav Drago