Konjiška gora

26.1.2013 Konjiška gora 1012m

Iz Straže nad Dramljami, čez Zgornje Slemene, Sojek, Kamno goro in Grofov štand na Stolpnik.
V povratku še na Gradišno peč.