Lisca

LISCA-948m
Po Jurkovi poti iz Brega čez Razbor in Selce na vrh - povratek po isti poti.
Pozdrav Drago