Sadovnikov vrh

Sadovnikov vrh 1624m

Tone nas je peljal po grebenu državne meje od Strevčevega vrha do Pavličevega sedla.
Od sedmih vrhov dva nista bila na meji, Pastirkov vrh je v Sloveniji in najvišji na poti Sadovnikov vrh je v Avstriji.

Pozdrav Drago