Kokrska in Jezerska Kočna

Suhadolnik-Taška-Grdi graben-Dolci-Kokrska kočna-Jezerska kočna-Dolci-Suhadolnik
Avtor:Drago Vodušek

Lpd............