Mrzli vrh

4.5.2013 Logarska dolina-Savinjsko sedlo-Mrzli vrh 2094m