Polinik in Hochalmspitze

Nekaj fotografij s ture na Polinik (2784 m) in skalno ledeniške ture na Hochalmspitze (3360 m) – Franci Strahovnik