III. tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije

Arboretum Volčji Potok 30.6.2013