Rakov Škocjan

Planirali smo na Slivnico, vendar je naš skrben vodnik Franci preveril stanje.Pojasnili so mu , da je proti vrhu obilica snega ter spolzka pot.
Da si prihranimo cele nožice, smo se raje podali v čudoviti Rakov Škocjan. Še prej smo si ogledali grad Snežnik in bilo je kaj videti.