Konjiška gora

Andrej Pasar - Konjiška Gora
24.2.2014 - Kamna Gora - Krniški rob 808m - Jelenov Vrh 924m - Plešivec 873m - Ribežljev Vrh 879m - Stolpnik 1012m - Lisičji Vrh 912m - Vratca 809m - Laznikova Domačija