Krašica Planina

5.10.2014
Lipa - Šentjoški Vrh 1077m - Lajšč 1055m - Tolsti Vrh 1076m - Kokarca 1006m - Belica 1066m - Sv.Jošt 936m