Ute

Robanov kot, čez Črni hriber na Ute in mimo Strelovca nazaj v Robanov kot.