Stojna

26.7. Stojna 1034m

Iz Podgorske v Kočevju po grajski na Livoldski vrh 994m, Fridrihštajn 970m, Požgani hrib 1009m, na Kočo pri Jelenovem studencu 850m, kjer smo jedli izvrstne vampe in na Mestni vrh 1034m. Povratek po Kalanovi v Kočevje.

Pozdrav Drago