Velika planina

9.3.Velika planina
Pozdrav s sončne velike planine Drago